Những vết rỗ

Mình không thấy đỡ xấu. Chỉ thấy đau quá là đau. Và sợ.

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑